Polityka prywatności

Szanowni Państwo!Mając na uwadze obowiązki wynikające z regulacji prawnych odnośnie ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż Państwa dane otrzymywane przez nas poprzez wizytę na stronie internetowej https://permakultura-projekty.pl, arkusz kontaktowy, oraz z korespondencją e-mail – zarówno tą zamawianą jak i niezamawianą, przetwarzane są w celu powadzenia statystyk odwiedzin w celu udzielania odpowiedzi bądź też w celu nadawania wysyłek do osób, które wyraziły na to zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa.Informujemy, iż nadsyłając do nas korespondencję wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej, stajemy się ich administratorem, współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym.Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do: 

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji – w skrzynkach e-mail z domeną „permakultura-projekty.pl”.Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.Nie stosujemy plików cookies i nie prowadzimy jakichkolwiek operacji zautomatyzowanych mających na celu dalsze przetwarzanie otrzymanych danych osobowych. 
  1. pl
  2. en

Kontakt:

Telefon: +48 602 107 543

Mail: lfrankiew@permakultura-projekty.pl

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Copyright: Leszek Frankiewicz