1. pl
  2. en
03 czerwca 2017

Projektant permakultury pomoże w stabilizacji warunków ekologicznych proponując systemowe rozwiązania w zmianie warunków glebowych (rekultywacja gleby),  powstrzymaniu i cofnięciu erozji czy uprawach na na stromym zboczu.

 

Tego typu naturalne sposoby (nasadzenia, używanie pługu dłutowego czy koncepcja 'kyline' Yeomansa) mogą stworzyć korzystne warunki do upraw w miejscach, gdzie wydawało się to niemożliwe. Obserwując Naturę wprowadzamy równowagę pomiędzy produktywnością projektowanego miejsca a konieczną do przeprowadzenia ekologiczną rekultywacją.  Możemy przykładowo obsadzać

zagrożone erozją miejsca roślinami, które jednocześnie będą stabilizowały, wzbogacały glebę i jednocześnie osłaniały od wiatru

i dawały owoce.

Konsultant permakultury pomoże z trudnymi warunkami terenowymi

Konsultant permakultury

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Copyright: Leszek Frankiewicz