Zobacz

Zamknij

Projektant permakultury
 1. pl
 2. en

Zamknij

Zobacz

 

Przystępując do projektu, staram się w pierwszej kolejności zrozumieć (choć 'poczuć' jest chyba lepszym słowem) w jaki sposób funkcjonuje ten fragment ziemi, którym będę się zajmował. Skąd wieje wiatr, jak przebiegają ścieżki zwierząt, jak spływa woda, jak teren wygląda w słońcu a jak w nocy, w deszczu, generalnie - jak funkcjonuje na nim życie. Patrzę na rodzaj gleby, co w niej rośnie i o czym to może świadczyć... Dopiero po tym wszystkim zaczynam stosować do projektu zasady Billa Mollisona przekazane mi podczas studiów Permaculture Design Course u Geoffa Lawtona.

 

Wszystkie fazy projektu wyglądają następująco:

 

FAZA I: Określenie oczekiwań klienta. Wstępna dyskusja, określenie oczekiwań klienta, historia miejsca i jego mieszkańców (ludzie, fauna, flora, wykorzystanie). Zależności środowiskowe i społeczne. Określenie budżetu i ram czasowych. Określenie położenia miejsca, mapy Google, wyzwania, ograniczenia, zewnętrzne czynniki limitujące o których wie klient. Ustalenie wielkości wynagrodzenia oraz jego rodzaju (gotówka, barter, inne)

 

FAZA II: Pogłębienie celów klienta w kontekście miejsca. Wizyta na miejscu. Zapoznanie się biologią, konturami, spadkami, cechami charakterystycznymi lub nietypowymi miejsca. Korytarze dzikich zwierząt, ptactwo, rodzaje roślin na tym terenie. Potencjalne zródła energii, rodzaje gleby, warunki sprzyjające i ograniczające. Czynniki klimatyczne, sąsiedztwo, prywatność. Zakończeniem tej fazy jest określenie ostatecznego zakresu projektu, ram czasowych oraz zaangażowanie klienta. Przedstawienie tego co zostanie dostarczone od strony projektanta. Z reguły są to:

 • Analiza sytuacji klienta (cele, miejsce, warunki klimatyczne, warunki czasowe)

 • Mapa z analizą sektorów

 • Mapa z analizą wody (stawy, prace ziemne, rowy konturowe i drenażowe, zamknięte zbiorniki wodne, metody spowalniania i zatrzymywania wody)

 • Mapa z analizą struktur (budowle)

 • Mapa z analizą stref

 • Mapa nasadzeń

 • Opis słowny interakcji wewnętrznym i zewnętrznych oraz koncepcji funkcjonowania przedsięwzięcia

 •  

Podpisanie kontraktu 

 

FAZA III: Wstępna koncepcja projektu. Projekt w tym momencie zawiera punkty 1-5 wymieniowe w FAZIE II. W tym momencie klient zgłasza poprawki lub rozszerzenia, jest też możliwość na uwzględnienie dodatkowych funkcji w projekcie. 

 

FAZA IV: Końcowa wersja projektu. Końcowe drobne poprawki, uzupełnienia, ostateczna mapa, lista roślin do nasadzeń, opis procesu rekultywacji gleby, opis funkcji poszczególnych składników systemu, ich wzajemne zależności i współpraca. Proponowany harmonogram prac, który jest niezwykle istotny z racji nieodwracalności pewnych działań oraz uwzględniający czas wzrostu roślin.

 

FAZA V: Nadzór nad projektem (opcjonalnie, dodatkowo opłacane)

Projektant permakultury

Projekty permakulturowe eko wiosek

Gospodarstwo permakulturowe

Projekt ekowiosek permakluturowych zawiera wszystkie elementy z dwóch powyższych rodzajów projektów poszerzone o wzajemne relacje elementów wioski, które są wspólne dla wszystkich jej mieszkańców. Centralne miejsce spotkań, centalne wytwarzanie ciepła czy gromadzenie nawozu do systemu naturalnego ogrzewania czy wytwarzania metanu to typowe zadania dla projektu eko wioski. 

Projekty permakulturowe gospodarstw i ogrodów

Projektant permakultury rozumie co dla gospodarstw lub ogrodów oznacza zorganizowanie funkcji ekosystemu w kontekście głównej funkcji, którą ma on pełnić (na przykład - produkcja żywności na sprzedaż, produkcja żywności dla rodziny, hodowla zwierząt lub ryb, sad permakulturowy). Wychodząc od tych celów projektujemy strefy( w celu zoptymalizowania ilości koniecznych w nich wizyt), sektory(słońce, wiatr), struktury (budowle) i pozyskiwanie i obieg wody oraz procesy (wytwarzanie gleby, interakcje pomiędzy zwierzętami a ogrodem czy polem upraw, tak  aby zapewnić samowystarczalność energetyczną i zywieniową.

Rekultywacja gleb

Rekultywacja gleb

Projekt rekultywacji lub regeneracji gleby polega na połączeniu technik nawadniania (rowy drenażowe, konturowe, retencja wody) z nasadzeniami właściwych roślin oraz użycie początkowo właściwych sprzętów (takich jak  np. pług dłutowy). W zależności od stanu gleby projekt rekultywacji zawiera:

 • metody naturalnego zasilania gleby w azot 

 • sposoby na cofnięcia się erozji

 • stabilizację gleby względem wysychania, przesiąkania itp.

 • sposoby 'odsalania' gleby

Projektant permakultury stosuje zasady 'Permaculture design' Billa Mollisona

 

Twórca permakultury - Bill Mollison wraz z Davidem Holmgrenem opracował te zasady bazując na doświadczeniach wielu kultur, biorąc pod uwagę praktykę dawnych ludów ze wszystkich kontynentów. Jest to kompendium wiedzy o tym jak tworzyć warunki do tego aby nasza działalność szanowała Ziemię, szanowała Człowieka i umożliwiała sprawiedliwy podział dorobku. Ma to zastosowanie zarówno w uprawie żywności, budowaniu społeczności a niektórzy nawet stosują te zasady do budowania biznesu. Wiele z tych zasad jest znanych i stosowanych w ogrodnictwie, uprawach 'amatorskich' a ich podstawą jest stosowanie zdrowego rozsądku i 'nieczynienie zła'. Patrząc na dzisiejsze rolnictwo lub hodowlę, jasno widać, że 'nieczynienie zła' jest ostatnią rzeczą o jakiej myśli dzisiejszy rolnik, zmuszony do tego siłą systemu ekonomicznego, w którym jedyną liczącą się rzeczą jest wyrażony w pieniądzu zysk. Aby stworzyć poprawnie funkcjonujące gospodarstwo permakulturowe potrzebny jest projektant permaklutury.

 

Projektant permakultury zaprojektuje poprawnie gospodarstwo permakulturowe 

 

Gospodarstwo permakulturowe to zaprojektowany zgodnie z tymi zasadami system wzajemnych korzystnym powiązań, dzięki którym możesz radykalnie zmniejszyć swój nakład pracy. Nie oznacza to, że tej pracy nie ma. Ale, żeby posłużyć się przykładem - gospodarstwo permakulturowe Seppa Holzera w Austrii (http://www.krameterhof.at/cms60/index.php?id=151) ma powierzchnię 45 ha i pracują na nim na stałe 3 osoby, a dodatkowe 5 -w sezonie. Kilkadziesiąt stawów z rybami, dziesiątki krów i świń, setki drzew owocowych, a w dodatku wszystko to na stromym zboczu na wysokości 1200m.

Sepp Holzer dochodził to tego przez dziesięciolecia ale poprzez stosowanie projektu permakultury mozna ten proces znacznie przyspieszyć.

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Copyright: Leszek Frankiewicz